Je nerozumné platit příliš mnoho,
ale je nemoudré platit příliš málo.

Zaplatíte-li příliš mnoho,
přijdete o trochu peněz.
To je vše,
co se Vám může stát.

Zaplatíte-li příliš málo,
ztratíte často všechny peníze,

protože věc,kterou jste si koupili,
nebude dost dobrá k účelu,který měla splnit.

Ze všeobecné logiky obchodu vyplývá,
že za málo peněz nelze dostat mnoho.

To je nemožné.
Zvažujete-li nejnižší nabídku,
je dobré přidat něco málo na riziko.

A když s tím počítáte,
zjistíte,že máte dost na něco lepšího.


John Ruskin